This website uses cookies to analyze the traffic. Information on the use of our website is therefore transferred to Google. More information

Accepteer
Contact

Milieu- en veiligheidsprocedures

Milieubehoud is een van de basisdoelstellingen van MCM High-Performance Sealing en we zien dat als een daad van verantwoordelijkheid en volwassenheid naar de gemeenschap toe.


Sinds jaren stellen we al onze vaardigheden en kennis en onze technologische vooruitgang ter beschikking en werken we voor zowel het behoud van het milieu als de veiligheid van onze werknemers en partners.


Het bewijs wordt zichtbaar in de talrijke wijzigingen die we hebben aangebracht in onze productieprocessen en ons productiesysteem en die blijk geven van onze constante en continue inspanningen om mogelijke schadelijke effecten voor het milieu en onze werknemers te reduceren.

Zorg voor het milieu

We hebben een zorgvuldige evaluatie nagestreefd van al die situaties die milieueffecten kunnen veroorzaken, zoals gasemissies in de atmosfeer, afval en geluidsoverlast, om nog maar te zwijgen van een volledige activiteit gebaseerd op de controle van het gebruik van natuurlijke hulpbronnen en energiebronnen.


Daarnaast hebben we samen met onze werknemers aan deze milieukwesties gewerkt om bewustzijn te creëren, met name over eenvoudig en dagelijks gedrag dat mensen zich kunnen aanwennen om het energie- en waterverbruik te beperken.

We zijn van mening dat het behoud van het milieu een grote uitdaging is, die zowel de cultuur als het gedrag van onze hele samenleving omvat.

Ethische code

Deel uitmaken van een economisch systeem betekent het definiëren van stappen en doelstellingen. De vrijheid om deze stappen en doelstellingen te kiezen houdt volgens onze mannelijkheidscultuur, zelfs vóór onze zakenmannencultuur, een 'sociale verantwoordelijkheid' in.


Maatschappelijke verantwoordelijkheid is voor ons een commitment dat moet blijven voortbestaan om van elk resultaat een voldoening voor ons bedrijf te maken; het is een commitment dat ons ertoe drijft om autonoom acties te ondernemen die verder gaan dan het naleven van de wet of het nastreven van winst, zoals bijvoorbeeld toewijding aan bescherming van werknemers, aan milieubehoud en aan het behoud van ethische en economische principes.

Technologie

Technologie is het multidisciplinaire veld van onderzoek en ontwikkeling van oplossingen die voornamelijk verband houden met het fabricageproces.


Het woord 'technologie' komt van het Griekse woord 'TEKHNOLOGHIA' (τεχνολογiα), wat letterlijk 'woorden over kunst' betekent, waarbij kunst verwijst naar het concept van 'weten hoe iets te doen of te maken'.


MCM High-Performance Sealing gebruikt zijn “know-how” bij verkoop- en fabricageactiviteiten, managementmethoden en pre- en post-sales assistentie en service met behulp van de meest recente en opkomende technologieën en de beste op de markt verkrijgbare kwaliteitsproducten.

Geschiedenis

MCM High-Performance Sealing heeft kennis en divisie-knowhow geconsolideerd sinds het werd opgericht in 1979.


In 2000, na enkele joint-ventures met bedrijven, gaven we onszelf een nieuwe missie, die niet langer was gebaseerd op de productie via economische toewijzingen van enkele specifieke producten, maar op het nastreven van de gemeenschappelijke doelstelling van “full quality” in elke divisie die we exploiteren.


Vanuit dat gezichtspunt veranderde de technologie die we gebruikten, evenals onze productiestrategie, de door onze klantenservice geboden assistentie en onze managementmethode, waardoor we de meest prestigieuze internationale certificeringen behaalden en waarbij we altijd konden rekenen op de kostbare en onvervangbare hulp van het groeiende aantal klanten met hun steeds geavanceerder wordende verzoeken en op onze betrouwbare leveranciers.

Tijdens al die jaren

had ons bedrijf de eer en de last zich te hebben gebonden aan de rol van officiële leverancier van de belangrijkste activiteiten in de automotive, aeronautische en petrochemische industrie, bleven we in de loop der jaren in staat die rol te behouden en suggereerden en kregen we specifieke en exclusieve certificeringen.


Naast deze missie als leider was ons bedrijf ook succesvol in fabricage op grote schaal, dankzij de vele procesinnovaties die onderweg plaatsvonden. Deze vooruitgang kan in cijfers worden uitgedrukt wat betreft aantallen en toenames in trends.


Ons bedrijf, dat oorspronkelijk werd opgericht als een ambachtelijke faciliteit, is in staat geweest de onderscheidende bijzonderheden van een klein fabricagebedrijf te laten opgaan in de grootste productiecapaciteit, met altijd het behoud van het hoogste kwaliteitsniveau.


De huidige onderzoeksactiviteiten en grote investeringen in technologie hebben het voor ons bedrijf mogelijk gemaakt een breed bereik aan gefabriceerde onderdelen aan te bieden, met een zekere nadruk op batches van speciale samenstellingen voor specifieke toepassingen.

Petrochemische toepassingen

Olieboringen is een van de meest complexte toepassingen omwille van de specifieke omgevingsfactoren waaraan de dichting wordt blootgesteld. Enorme uitvalkosten zijn de prijs die betaald moet worden bij stilvallen of storing van een afdichtingelement.

Petrochemische toepassingen

evolast® – FFKM

De ontwikkeling van FFKM heeft gezorgd voor een tot nu toe ongekende piek in het gebruik van rubber binnen het segment van afdichtingstoepassingen! evolast® combineert de uitstekende chemische en thermische eigenschappen van PTFE thermoplasten met de elasticiteit en superieure weerstand tegen vervorming van elastomeren.

evolast®